gidó attila
Független Újság repertórium 1934-1940

 

6446 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 6421-6446

1. évfolyam
1. sz., 1934. december 31.

1. [KRENNER Miklós] SPECTATOR: Csüggedni vagy feszülni. A Mozgalomról, amely a meglévő erőket összegyűjti. Az erdélyi magyarság megszervezése. A Mozgalom hármas cél., 1. p.

2. A HÉT, 2. p.
2.1. A Führer újra átdolgozta a Mein Kampfot. Hitler pálfordulása, a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt programja.
2.2. Az Erdélyi Irodalmi Társaság elnökválasztó közgyűlésre készül. Lemondott Dózsa Endre. Elnökjelöltek: Makkai Sándor, Reményik Sándor, Gyalui Farkas.
2.3. Chineziu, az irodalom tudós tanára. Chineziu előadása a bukaresti rádióban az erdélyi magyar irodalomról.
2.4. Erdélyi Hírlap hasábjain Zima Tibor. A román nacionalista sajtó.

3. ZATHURECZKY Gyula: Budapesti levél. Az ifjú és az idős nemzedék politikai közeledéséről, Magyarország. Hol késik a magyar ifjúság újjászületése?, 2. p.

4. HEGEDŰS Nándor: Levél Ligeti Ernőhöz. Az új kisebbségi politikusnemzedék útjai. Válasz Ligeti Ernőnek. A kisebbségi politikus utánpótlás kérdése. Aki nem olvasta Széchenyi, Deák, Wesselényi, Kossuth, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Mocsáry műveit, az nem képes a magyar szabadelvűségről magának képet alkotni. Hegedűs tárgyilagosságra buzdítja a Független Újságot., 3. p.

5. BALASSA József: Romlik-e a magyar nyelv Erdélyben? A magyar nyelv különböző politikai területeken él. Megmarad-e a magyar nyelv egysége?, 3. p.

6. Hogyan képzelik el az erdélyi magyar írók a hídverés nélkülözhetetlen előmunkálatait? A FÚ ismerteti Kacsó Sándor: Román-magyar társaság, Tavaszy Sándor: Etikai aktivitás, Tabéry Géza: A dunai népek összefogása című írásokat.

7. [ ] KRITON: Laval "az ügyes ember." A német-francia ellentétről. , 5. p.

8. [LIGETI Ernő] l.: A karácsonyi számok tűzijátéka. 32 magyar napilap van Erdélyben. A fontosabbakról ír. Aradi Közlöny, Erdélyi Hírlap, Temesvári Hírlap, Brassói Lapok, Szabadság, Ellenzék, Keleti Újság., 5. p.

9. [LIGETI Ernő] i- -ő: Bukarestben a magyar kultúra legkomolyabb hordozója a csíki vagy gyergyói székely leány. A bukaresti magyarságról., 6. p.

10. MOLTER Károly: Keresztmetszet. A hamis tanúskodásról., 6. p.

11. SZÍNHÁZ/FILM, 7-8. p.
11.1. Mit néztünk meg a héten? Filmkritikák.
11.2. A harmadik birodalom végzetes asszonya. Leni Riefenstahl regényes pályafutása.
11.3. LIGETI Ernő: A Réthely-ügyben. Nagyméltóságú gróf Bánffy Miklós úrnak, a Színpártoló Egyesület elnökének. Kolozsvár. A kolozsvári Magyar Színház ügye.
11.4. [ ] P. T.: Bécsi levél a titokzatos színdarab gyárról. A bécsi színműgyárról (Marton György, Marton Sándor).

12. Erdélyi könyvkiadó vállalatok munkában. Erdélyi magyar nyelvű könyvkiadók. Kadima, Erdélyi Szépmíves Céh, Emir, Pharos, Új Erdélyi Könyvek., 8. p.

13. Mit akar a Független Újság. Programcikk. Meg kell óvni az erdélyi magyar élet erkölcsi tisztaságát. Az együttélés zavartalansága., 8. p.

14. KÖZGAZDASÁG, 9. p.
14.1. DIAMANT Izsó: Túl vagyunk-e már a mélyponton? Nem, még nem léptük át a hegyet. A világgazdasági válság jelenlegi állásáról.
14.2. GYÁRFÁS Elemér: Az adósságrendezés vesztesei. Erdélyi román és magyar pénzintézetek. Az Albina kivételes helyzete.

15. Duval, Aschinger, Lyons vagy Európa uniformizált gyomra. Európai vendéglőkről., 10. p.

16. KATAJEV, Valentin: A szakállas csecsemő. Ford. [LIGETI Ernő] -i. Novella., 10. p.

17. Mennyit keresnek az amerikai írók? Az amerikai írók jövedelemforrásai., 10. p.

2. évfolyam
1. sz., 1935. január 10.

18. TAVASZY Sándor, dr.: Önösszeszedés. Oktatás, intézmény, társadalmi munka. Belső szolidaritásra szólít fel., 1. p.

19. A HÉT, 1-3. p.
19.1. A Saar népszavazás.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék